GDUT

 

   
下载申报书
新闻报道
艺术团链接
      申报书   新闻报道   艺术团链接   微信公众号

 

5 信息资源    

5.3 共享平台

 

各工作室(实验室)及指导的高水平艺术团分别建有微信公众号。

如合唱团微信平台:http://www.gdutchoir.cn,方便合唱团学生的学习和对外交流,2014年开始运行。

 

 

 

广工博雅荟:GDUT-GEC,

2015年开始运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDUT / 广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006) 返回顶部 返回顶部